Examens

Praktijk en theorie

Voor praktijk en theorie zul je examen moeten doen. Tevens bestaat er de mogeljkheid van een tussentijdse toets. Klik op één van de onderdelen voor meer informatie.