Privacyverklaring

Inleiding

Carree Rijopleidingen (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar leerlingen, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze leerlingen zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@www.carree-rijopleidingen.nl of 06-17475245.

Wie zijn wij?

Wij zijn Carree Rijopleidingen: rijschool voor rijopleidingen in de categorie B.

Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld voor onze (belasting) administratie, en online theoriecursus van Traffictrainer).

Wij zijn gevestigd aan de Sprinterplaats 155 te Vlaardingen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, betaalgegevens, soort rijopleiding: B, schakel.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de lesovereenkomst, het voeren van onze financiële administratie, het aanvragen van praktijktoetsen en praktijkexamens bij het CBR en om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten bij Carree Rijopleidingen persoonsgegeven verwerken.

 • Leerlingenadministratie en dienstverlening

In onze leerlingenadministratie houden we bij welke leerlingen een rijopleiding volgen bij Carree Rijopleidingen, met daarbij de relevante contactpersonen. Van onze leerlingen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren.

Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon (06-17475245), post (Sprinterplaats 155 . 3134 TC Vlaardingen, e-mail (info@www.carree-rijopleidingen.nl), Facebook (Messenger) en WhatsApp (06-17475245). Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

 • Werving (marketing)

Carree Rijopleidingen beweegt met de sector mee, en daarom werven wij nieuwe leerlingen, sponsoren en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails.

Het kan voorkomen dat wij je willen feliciteren met je verjaardag, hier voor gebruiken wij je mailadres.


Ook maken wij voor Carree Rijopleidingen (en aan Carree Rijopleidingen gerelateerde campagnes) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook en onze website www.carree-rijopleidingen.nl. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun  je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens.

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds Carree Rijopleidingen advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

 • Verbetering Carree Rijopleidingen dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

 • Bijzondere gegevens:

Wij verwerken 2 typen bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht en etniciteit (foto’s). Geslacht verwerken we om je aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´. Foto’s verwerken we om onze content meer sfeer te geven. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als je vragen hebt dan horen we het graag!

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@www.carree-rijopleidingen.nl. of 06-17475245.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

 

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@www.carree-rijopleidingen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Deelnemers aan 2todrive zijn jonger dan 18 jaar, bij het aangaan van een lesovereenkomst dienen ouder(s) en/of verzorger(s) mee te tekenen, dit betekent dat naast de gegevens van de kandidaat ook de gegevens van de ouder(s) en/of verzorger(s) binnen onze administratie word opgeslagen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@www.carree-rijopleidingen.nl.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Het registreren van de persoonsgegevens gebeurt via inschrijving / aanmelding op de website van Carree Rijopleidingen, de gegevens worden uitsluitend bewaard in ons met wachtwoorden beveiligd computersysteem , Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Carree Rijopleidingen, en jezelf.

Het verwijderen van uw persoonsgegevens kan alleen na het verjaringstermijn die gesteld is door de Belastingdienst.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Carree Rijopleidingen: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met  Traffictrainer online theorie. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Carree Rijopleidingen.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de websites van Carree Rijopleidingen kan het voorkomen dat er verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden zijn. Carree Rijopleidingen is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.